Wat is doenken?

EEN DOENKER:

Handelt en theoretiseert door denken en doen te combineren. Heeft daarbij respect voor de ander. Werkt voornamelijk aan innovatie, verandering of creatie. Gebruikt daarbij het liefst kleine haalbare stappen. Gelooft in experimeteren en improviseren. Hierbij heeft hij al het vertrouwen in zichzelf en de anderen en in een positief eindresultaat en vertrekt altijd bij wat er al is. Neemt wat het beste is voor de mens als vertrekpunt. En verbind hoofd, hart en handen.

DOENKEN =

de lineaire denk-patroon en het lineaire doe-patroon binnen organisaties te herkennen. En daarna ze te verbinden en elkaar opnieuw te laten vormgeven (inNUveren). 
-
denken en doen tegelijk met het vertrouwen in een positief eindresultaat. ; Doen inspireert het denken en tegelijkertijd inspireert denken het doen. Doenken werkt verbindend en innovatief

Terwijl er oplossend nagedacht wordt, wordt er gelijk fysiek aan gewerkt.

-
Al scheppend bedenken
Resulting by dooing
Bruggen bouwen terwijl we erop staan.
Building an airplane while flying it.
Gelijkertijd theorie en praktijk combineren met het vertrouwen in een goed eindresultaat en elkaar.
Met respect voor elkaar, tegelijkertijd denken en doen combineren, strevend naar een nieuw en ander eindresultaat het vertrouwen in morgen.
Management en werkvloer met elkaar verbinden
-
Het spelenderwijs leren loslaten van vermeende veiligheden.

Een DOENKER

- Luistert naar de hoofdvraag...
- Twijfelt aan de hoofdvraag...
- Zet de mens centraal...
- Voelt de situatie aan met alle zintuigen...
- Staat open voor de kansen die opduiken...
- Is positief, is in het nu, niet verder kijkend dan je het "weer" voorspellen kan.
- Ja en...

DOENKTAGS:
 Plezier, anders, vertrouwen, respect, groep, klein, kort, doorbraak, leuk, gezellig, inspiratie, impact, in beweging brengen, haalbaarheid, combineren, nieuw leven inblazen...